opedal
Anders Opedal, konsernsjef i Equinor. Foto: Equinor

Sier over halvparten av investeringene skal være i fornybart og lavkarbon i 2030.

  • Øyvind Lie

I en pressemelding skriver Equinor at de forventer å investere om lag 23 milliarder dollar brutto i fornybar energi fra 2021 til 2026, og å øke andelen av totale investeringer i fornybar energi og lavkarbonløsninger fra om lag 4 prosent i 2020 til over 50 prosent innen 2030.

Basert på tidlig inngang i nye områder med lave kostnader venter Equinor å nå en installertkapasitet på 12-16 GW (Equinors andel) innen 2030. For å gjenspeile dagens markedsnivå justerer Equinor forventet realavkastning til 4-8 prosent, og vil fortsette å søke oppnå høyere avkastning på egenkapitalen gjennom prosjektfinansiering.

Tidlig tilgang etterfulgt av målrettete nedsalg er en integrert del av selskapets strategi. Hittil har Equinor solgt eiendeler for 2,3 milliarder dollar, bokført gevinster på 1,7 milliarder dollar og forventer en nominell avkastning på egenkapital i størrelsesorden 12-16 prosent fra fornybarprosjektene med langsiktige kraftkjøpsavtaler i Storbritannia og USA.

Pressemeldingen sendes ut i forbindelse med selskapets årlige kapitalmarkedsdag.

Equinor skriver i meldingen at de har «en tydelig ambisjon om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050, inkludert utslipp fra produksjon og forbruk av energi».

«I dag setter Equinor også ambisjoner om å redusere netto karbonintensitet med 20 prosent innen 2030 og 40 prosent innen 2035», heter det videre.

– Vår strategi er å akselerere omstillingen av Equinor, samtidig som vi styrker vår kontantstrøm og avkastning. Vi forbedrer vår olje- og gassportefølje for å levere enda sterkere kontantstrøm og avkastning med lavere utslipp fra produksjonen, og vi forventer betydelig og lønnsom vekst innen fornybar energi og lavkarbonløsninger. Dette er en strategi for å skape verdi som en leder i det grønne skiftet, sier konsernsjef Anders Opedal i meldingen.