vind
Illustrasjonsfoto: Øyvind Lie

En ny produksjonsavgift vil gjøre anleggene enda mindre lønnsomme, viser KPMG-undersøkelse.

  • Øyvind Lie

I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen å innføre en produksjonsavgift på landbasert vindkraft, hvor et alternativ er å basere avgiften på produsert volum (kWh), som skal fordeles på vertskommunene. Avgiften skal betales uavhengig av om vindkraftselskapene går med overskudd eller ikke, og må betales også av eksisterende vindkraftverk. Størrelsen på avgiften...
Artikkelen er 446 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.