Bremnes seashore elektrisk oppdrettsanlegg
Bremnes Seashore på Loddetå, verdens første fullelektriske oppdrettsanlegg. Foto: ABB

Næringen slapp ut 375.000 tonn CO2 i fjor. Å fjerne dem tar 45 år med dagens tempo, ifølge ny rapport.

  • Øyvind Lie

Laseoppdrettsnæringen genererte i 2020 375.000 tonn CO2-utslipp per år i sjøfasen, fra fôrbåter og båter tilknyttet den daglige driften. Av dette kan 275.000 tonn kuttes ved å legge landstrøm til de fleste av fôrflåtene og gå over til hel eller delvis batteridrift av båtene, ifølge en rapport fra ABB og...
Artikkelen er 492 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.