nyhellermagasinet
Nyhellermagasinet i Aurland. Foto: Hafslund Eco

Vannmagasinkapasiteten i Norge har økt fra 87,0 TWh til 87,2 TWh.

  • Øyvind Lie

– Siden oppdatering i 2020 har magasinkapasiteten økt med 0,2 TWh til 87,2 TWh. Grunnen til økningen er blant annet at nye kraftverk er satt i drift, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg, i en melding.

NVE bruker magasinkapasiteten til å beregne energiinnholdet i vannmagasinene som brukes til kraftproduksjon. Tallet oppdateres årlig.

Den økte magasinkapasiteten kommer som følge av disse nye tiltakene:

  • Idriftsettelse av Østerbø kraftverk med regulering av Nykjevatn: 44 GWh
  • Idriftsettelse av Storåvatn 1 kraftverk med regulering av Storåvatnet: 20 GWh
  • Økt regulering av Langevatn i Mandalsvassdraget: 47 GWh
  • Økt energiinnhold i to magasiner i Glommavassdraget ved idriftsettelse av kraftverkene Nedre Otta og Tolga: 54 GWh

Videre er det noen flere mindre nye tiltak som gir økt magasinkapasitet, og det er utført noen korrigeringer i datagrunnlaget, skriver NVE.