equinor fornebu
Equinors kontorer på Fornebu. Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor

OED skal ikke lenger sitte på begge sider av bordet i saker som omhandler Equinor.

  • Øyvind Zambrano Lie

Fram til nå har Olje- og energidepartementet både vært eierdepartement og utformer av rammevilkårene og en del kontrollvirksomhet som ressursforvalter og regulator.

Dette blir det slutt på, når næringsminister Iselin Nybø overtar det konstitusjonelle ansvaret for å ivareta eierskapsforvaltningen av Equinor ASA, Petoro AS og SDØE (Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten) med virkning fra 1. juli 2021.

– Ved å flytte ansvaret for eierskapet i Equinor og SDØE vil vi skape et tydeligere skille mellom statens eierinteresser i olje og gass, og myndighetsrollene i petroleumspolitikken. Over tid vil det styrke både forvaltningen av petroleumsressursene og statens eierskap i petroleumssektoren, sier statsminister Erna Solberg i en melding.

I statens eierskapsmelding går det frem at statens eierskap i forretningsmessige selskap bør forvaltes av den sentrale eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), som også eier blant annet Statkraft.

«Overføringen er i tråd med regjeringens overordnede prinsipper for statlig eierskap og tydelig rollefordeling», heter det i meldingen fra myndighetene.