havvind
Foto: Cord Wichmann

Skal søke på både Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

  • Øyvind Lie

Ørsted slutter seg til konsortiet med Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco for å etablere et langsiktig partnerskap for å utvikle havvind i Norge og for å konkurrere i Norges kommende søknadsrunde for havvind, skriver Hafslund Eco i en pressemelding.

«De tre selskapene utfyller hverandres kompetanse og danner sammen et sterkt partnerskap for å realisere store havvindprosjekter i kombinasjon med et havnett. Konsortiet har som mål å levere både bunnfast og flytende havvind, samtidig som den norske leverandørindustrien skal utvikles for å kunne levere til den forventede storskala utbyggingen av havvind i Norge og Europa», heter det i meldingen.

Ørsted, Hafslund Eco og Fred. Olsen Renewables vil være likeverdige partnere i konsortiet som vil søke om lisenser i begge områdene som er åpnet av norske myndigheter, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Den kommende tildelingsrunden forventes å bestå av opptil 4,5 GW i de to områdene, «og det tekniske potensialet er mye høyere», ifølge meldingen.

Partnerskapet «vil samarbeide tett med den sterke leverandørindustrien for å utvide Norges strategiske posisjon innen flytende havvind, spesielt på Utsira Nord-området».

– Vi er veldig glade for å komme inn på det norske havvindmarkedet med Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco, deres brede erfaring innen fornybar energi, kraftmarkedet, infrastruktur og verdikjeden offshore gjør dem til perfekte partnere for oss. Konsortiet har en meget sterk posisjon for å konkurrere om både bunnfast og flytende havvind i områdene som forventes å bli åpnet av den norske regjeringen, sier Rasmus Errboe, leder for Region Continental Europe i Ørsted, i meldingen.

– I tillegg til den omfattende erfaring innen fornybar energi, nett og havvind, som Hafslund Eco og Bonheur har, bringer Ørsted med seg den lengste erfaringen og beste kompetansen i verden for å utvikle lokale leverandørkjeder, sier Anette Olsen, administrerende direktør i Bonheur og styreleder i Fred. Olsen Renewables.

– Ørsted har i mange år vært ledende når det gjelder å redusere kostnadene for havvind, noe som er en betydelig fordel for å realisere havvind i Norge og bidra til fremtidig eksport av norske løsninger, sier Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef i Hafslund Eco, i meldingen.