mast
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

Det ble gjennomført over 200.000 bytter av strømleverandør 1. kvartal 2021.

  • Øyvind Lie

Aldri før har det blitt gjennomført flere bytter i løpet av et kvartal. Husholdningskundene byttet kraftleverandør 179.000 ganger i 1. kvartal 2021, en økning på 19 prosent fra 1. kvartal 2020., melder NVE.

Endringen er ikke like stor dersom man sammenligner årets leverandørskiftetall med samme periode i 2019.

Fra 1. kvartal 2019 økte antall bytter med 3 prosent. Kraftprisen i 1. kvartal 2020 var lavere enn i både 2021 og 2019, og kan være en av forklaringene til endringen i antall leverandørskifter.

Næringskundene gjennomførte omtrent 23.000 bytter i 1. kvartal 2021. Antall bytter mer enn doblet seg fra 1. kvartal 2020, mens økningen fra 1. kvartal 2019 var på 3 prosent. Den kraftige økningen fra 2020 kan tyde på at næringskunder er noe mer prissensitive enn husholdningskunder, skriver NVE.

Tall fra Elhub 1. kvartal 2019 viser at de 10 største kraftleverandørene hadde 63 prosent av kundene i husholdningsmarkedet og de tre største hadde 37 prosent. Nå, to år senere, har de 10 største økt sin markedsandel til 66 prosent av alle husholdningskunder, og de tre største har økt til 39 prosent. Økningen kan sees i sammenheng med oppkjøp og generell vekst i antall kunder, skriver NVE.