kuhn
Stipendiat Wolf Ludwig Kuhn med stangtransduseren som skal sende ulralyd ned i vannet i en tjue meter lang renne. Hvis forsøkene i laboratoriet lykkes, skal de senere bli fulgt opp av storskala forsøk i et kraftverk. Stein Arne Bakken

Gassovermettet vann fra utløpet av kraftverk utgjør stor risiko for fiskedød. Det forskes tverrfaglig i HydroCen på å finne løsninger på problemet.

  • Stein Arne Bakken

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

På Vannkraftlaboratoriet ved NTNU forbereder stipendiat Wolf Ludwig Kuhn forsøk der det blir benyttet ultralyd for å fjerne oppløst luft i vannet som strømmer ut fra turbinen. En tjue meter lang renne kobles til rørsystemet i laboratoriet, så skal Kuhn sende ultralydbølger inn i det overmettede vannet som strømmer gjennom....
Artikkelen er 345 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.