havvind
Foto: Adobe Stock/Ian Dyball

DNV skal finne ut hvordan en storstilt nordisk satsing på offshorevind kan gjøres på naturens premisser.

  • Øyvind Lie

Nordisk energiforskning har etter en anbudskonkurranse gitt DNV i oppdrag å utvikle beste praksis for biodiversitet. Oppdraget gjelder for alle faser av offshorevindprosjekter, og resultatene skal legges fram under Nordisk ministerråd i september i år.

– Vi vil studere en rekke havvindprosjekter og se hvordan erfaringer herfra kan tilpasses nordiske forhold, sier Marte Rusten, prosjektleder og miljørisikoekspert i DNV, i en pressemelding.

Totalt sju fageksperter innenfor biologi og havvind skal bidra i studien, som skal høste erfaringer fra minst fem nordeuropeiske prosjekter i deres levetid. Denne kunnskapen skal vurderes opp mot nordiske forhold når det kommer til alt fra naturforhold og truede arter til nasjonale politiske føringer.

– Et av områdene vi skal se på er hvordan prosjektene har kommunisert med interessegrupper som fiskerinæringen og miljøorganisasjoner. Vi kommer til å intervjue en rekke av disse for å finne ut om de opplever å ha blitt hørt. Her kan det ligge nyttig lærdom for fremtidig havvindutbygging, sier Rusten.