skip
Slik skal HeidelbergCement og Felleskjøpets nye hydrogendrevne skip se ut. Skisse: HeidelbergCement

Til verdens første hydrogendrevne lasteskip.

  • Øyvind Zambrano Lie

Statkraft og Skagerak Energi er valgt som leverandør av grønt hydrogen til nullutslippsskipet HeidelbergCement og Felleskjøpet planlegger, skriver Statkraft i en pressemelding.

Det skal ifølge meldingen være verdens første hydrogendrevne lasteskip. Grønt hydrogen innebærer at gassen er produsert fra fornybar energi og ikke fra naturgass.

Konseptet som vant fram innebærer bytting av containere med komprimert hydrogen og er fleksibelt slik at det kan benyttes både til transport og til andre formål.

Rotorseil

Gjennom Grønt Skipsfartsprogram har HeidelbergCement og Felleskjøpet utlyst et anbud for å forsyne grønt hydrogen til et nullutslipps bulkskip. Skipet skal frakte korn fra Østlandet til Vestlandet og stein/grus på vei tilbake, og skal seile ved hjelp av utslippsfri grønt hydrogen i kombinasjon med rotorseil.

Tidligere i vår valgte partene Egil Ulvan Rederi AS som rederi, og nå tildeles Statkraft og Skagerak Energi hydrogenleveransen i konkurranse med mer enn ti tilbydere.

– Denne tildelingen er en viktig milepæl i vårt arbeid med å etablere Statkraft som en ledende hydrogenprodusent i Norge og Sverige og passer godt inn i rekken av andre initiativer vi har på hydrogen til sjø- og landtransport, sier konserndirektør Birgitte Ringstad Vartdal i Statkraft i meldingen.

– Dette er helt i tråd med vår nye vekststrategi og en viktig milepæl for oss. Vi er stolt over å ha blitt valgt som leverandør sammen med Statkraft, sier Jens Bjørn Staff, konsernsjef i Skagerak Energi.

Investeringsbeslutning om et år

Konseptet med hydrogenproduksjon både på Vest- og Østlandet en stor driftsfordel når båten skal i trafikk, og gjør overføringsverdien i bruk av hydrogen til andre skip og segmenter større, fremholder konsernsjef Svenn Ivar Fure i Felleskjøpet og HeidelbergCements logistikksjef for Nord-Europa i meldingen.

Nå skal partene jobbe med detaljene i konseptet og velge plassering av anlegget. Planen er at prosjektet skal være klart til investeringsbeslutning neste sommer for å kunne starte leveranser høsten 2023.