herøya
Herøya industripark i Porsgrunn. Foto: Bitjungle/Wikimedia Commons

OED har fattet endelig vedtak om at nettet skal omklassifiseres til transmisjonsnett.

  • Øyvind Zambrano Lie

I mai 2019 vedtok NVE at 300 kV-nettet og en transformator på 300/132 kV med tilhørende bryteranlegg på Herøya i Porsgrunn i Telemark omklassifiseres fra regionalnett til transmisjonsnett. 132 kV-forbindelsen med tilhørende bryteranlegg skulle derimot ikke omklassifiseres til transmisjonsnett. Det var Herøya Nett som søkte om omklassifiseringen, men Statnett klaget...
Artikkelen er 409 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.