mølle
Foto: Vestas

Målet om den forventede normalårsproduksjon i elsertifikatmarkedet ble nådd.

  • Øyvind Lie

Olje- og energidepartementet og det svenske Infrastrukturdepartementet hadde tirsdag et møte i Rådet under elsertifikatsystemet for å avklare stoppdato i Sverige. Konklusjonen er at stoppdato 31. desember 2021 står fast.

Anlegg som settes i drift i Sverige etter 31. desember 2021 (stoppdato) kvalifiserer dermed ikke for rett til elsertifikater.

I avtalen om elsertifikatordningen, som ble undertegnet 18. september 2020, er denne stoppdatoen betinget av at det ved utgangen av mars 2021 var godkjent anlegg med en forventet normalårsproduksjon på minst 46,4 TWh i det norsk-svenske elsertifikatsystemet. Denne betingelsen er oppfylt. Olje- og energidepartementet og Infrastrukturdepartementet er enige om at stoppdato 31. desember 2021 i Sverige står fast, skriver OED i en melding på sin nettside.