elmotor
Likestrømsmotor bygget i 1999. Disse lages enda mer effektive i dag. Foto: Wikimedia Commons

Dersom alle utdaterte elektromotorer i norsk industri ble byttet ut med nye, energieffektive motorer, kunne man spart 4 TWh, ifølge ABB.

  • Øyvind Zambrano Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Beregningene er gjort med basis i en tilsvarende undersøkelse gjort i Sverige i 2019, opplyser Lars-Fredrik Mathiesen, leder for ABB Motion i Norge, til Energiteknikk. Over halvparten av energibesparelsen beregnes å komme dersom innslaget av VSD-motorer (Variable speed drive) økes fra 20 til 35 prosent. Store energitap Mathiesen opplyser at...
Artikkelen er 155 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.