Ledeboks
Norsk elbilforening

Ber om en ladestrategi som både skal sikre nok utbygging og enklere lading.

  • Øyvind Lie

Transportkomiteen på Stortinget har avgitt innstilling til Nasjonal transportplan. I innstillingen kommer det fram at Stortinget vil be regjeringen om å utarbeide en nasjonal ladestrategi i løpet av 2022.

– Det er en stor seier for Norsk elbilforening at Norge skal få en helhetlig ladestrategi. Nå pålegges regjeringen å kartlegge hvor mye hurtigladeutbygging som trengs og hvordan man får til dette på en koordinert måte. Dette er på høy tid, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, i en pressemelding.

Føler seg ikke velkomne

Det er Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti som har dannet flertall for forslaget om en ladestrategi. Ladestrategien skal sikre bedre koordinering mellom særlig veg- og energimyndighetene. Videre ber Stortinget om at strategien skal være forbrukervennlig.

– Det skal være enkelt å velge elbil og lade. Men i dag er det så uoversiktlig og vanskelig å betale for hurtiglading, at man knapt føler seg velkommen som kunde. Siden ladeselskapene ikke viser vilje til å fikse dette på egenhånd, er det på høy tid at Stortinget tar grep og får på plass enklere betalingsmetoder. Det burde også være et minstekrav med priser som det er mulig å forstå og sammenligne, sier Bu.

Roaming

Elbilforeningen har både foreslått kortbetaling og roaming, hvor man kan bruke ett kundeforhold til å lade hos ulike ladeselskaper, som løsninger på dagens ladefloke. Nå peker flertallet bak forslaget i transportkomiteen i merknader på at det må blir mulig å betale med kort direkte ved hurtigladeren, og at det må på plass et system som gjør prismodellene forståelige for forbrukerne.

– Elbilforeningen mener derfor at tiden nå er moden for at alle går over til kWt-prising, altså at vi betaler for hvor mye energi vi faktisk får levert. kWt-prising gjør det mulig å sammenligne prisnivået mellom ulike leverandører, og er mer likt hva bilister er vant med fra prisingen på bensin og diesel, sier Bu.