lyse
Lyse Elnett er et av mange nettselskaper som må skifte navn og logo i løpet av året. Foto: Lyse

Drøyt 80 energiselskap har områdekonsesjon for nettvirksomhet. I løpet av året skal alle ha skiftet til navn og logo som skiller seg ut fra eierselskapet.

  • Stein Arne Bakken

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har ingen statistisk oversikt over hvor mange energiselskap som endret navnet. Forskriftsbestemmelsene om selskapsmessig og funksjonelt skille trådte i kraft 1. januar, men selskapene har frist ut året på å skifte navn. De er ikke pålagt å rapportere om statusen i fremdriften. – Men vi følger...
Artikkelen er 708 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.