goliat
Goliat-plattformen nordvest for Hammerfest. Foto: T3n60/Wikimedia Commons

Nektet å rapportere anleggsdata fra Goliat i Fosweb, advarte mot å gi Statnett makt på sokkelen, får en kald skulder fra OED.

  • Øyvind Lie

I mai i fjor ila NVE oljeselskapet Vår Energi tvangsmulkt for å ikke ha rapportert anleggsdata fra Goliat-feltet i Fosweb. Fosweb er kontaktpunktet mellom aktørene i kraftsystemet og Statnett, og brukes til å rapportere kraftsystemdata, feil og driftsforstyrrelser og driftsstans. Vår Energi hadde hevdet at energiloven og tilhørende forskrifter ikke...
Artikkelen er 848 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.