Fjordkraft
Fjordkraft vil med hjelp fra Energi Norge saksøke både Olje- og energidepartementet og Energiklagenemda. Foto: Fjordkraft

Men med gjenåpningen av samfunnet har trenden snudd.

  • Øyvind Zambrano Lie

Fjordkraft Holding ASA økte sin samlede kundebase i 2. kvartal med over 20.000 strømleveranser.

Veksten i kvartalet kommer hovedsakelig fra Utvidet Allianse (+22.099), men også Norden-segmentet (+6.587) og Bedrift-segmentet (+2.094) utvikler seg positivt, skriver selskapet i en børsmelding.

I privatsegmentet mistet imidlertid selskapet 10.640 kunder gjennom kvartalet. April, mai og begynnelsen av juni var fortsatt preget av nedstengning av fysiske kanaler med negativ kundevekst som konsekvens, men etter gjenåpning av fysiske salgskanaler i starten av juni er det et markert trendskifte som har resultert i at siste del av juni er positiv med tanke på kundeutvikling, skriver selskapet.

Kundeutviklingen i Consumer-segmentet bedret seg betydelig i juni. Gitt at regjeringens plan for gjenåpning av samfunnet etter Covid 19 kan opprettholdes, forventer selskapet vi at salgsaktivitetsnivået vil øke ytterligere fremover.

I Business-segmentet skriver Fjordkraft at de leverer organisk vekst for syvende kvartal på rad, og både i Sverige og i Finland utvikler det seg som ønskelig.

Utvidet Allianse vokste med 22.099 strømleveranser i kvartalet, som følge av etablering av to nye alliansepartnere, mens antall mobilabonnenter falt med 526 i kvartalet.

Kundebasen i Fjordkraft Holding ASA ved utgangen av 2. kvartal:

  • Consumer: 725.514 (-10.640)
  • Business: 110.970 (+2.094)
  • Nordic: 167.414 (+6.587)
  • Extended Alliance: 81.017 (+22.099)
  • Mobile: 134.149 (-526)