tre kløfter
De tre kløfters demning i Kina har en installert kapasitet på 21,5 GW og en årsproduksjon på 85 TWh. Foto: Le Grand Portage/Wikimedia Commons

Det kreves en ny vannkraft-politikk for å doble den installerte vannkraftkapasiteten og nå netto nullutslipp, ifølge byrået.

  • Øyvind Zambrano Lie

Utvidet med sitat fra IEA-sjefen og flere detaljer fra rapporten. Det internasjonale energibyrået (IEA) etterlyser en revisjon av vannkraftpolitikken for å oppnå netto nullutslipp av klimagasser innen 2050. – Vannkraft er den glemte giganten innen elektrisitet, og den må settes tydelig tilbake på energi- og klimaagendaen hvis landene er seriøse...
Artikkelen er 736 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.