kanstadbotn
Dagens 132 kV-ledning mellom Kvandal og Kanstadbotn nærmer seg teknisk levealder og skal reinvesteres. Foto: Statnett

Fikk fikk først medhold i at Statnett ikke fikk gi kontrakt til et italiensk selskap i økonomisk uføre, men tapte ankesaken i lagmannsretten.

  • Øyvind Zambrano Lie

21. januar begjærte Kraftmontasje AS midlertidig forføyning ved Oslo byfogdembete, og la ned påstand om at Statnett ikke fikk inngå kontrakt med det italienske entreprenørselskapet Rebaioli S.p.A på prosjektet Kvandal-Kanstadbotn inntil lovligheten av tildelingsbeslutningen er rettskraftig avgjort. Kraftmontasje hevdet Statnett hadde lagt for lite vekt på selskapets økonomiske problemer, og...
Artikkelen er 2590 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.