multi horgen
Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult og Arne Jorde, daglig leder i Erichsen & Horgen. Foto: Multiconsult

Multiconsult overtar alle aksjene i Erichsen & Horgen inkludert datterselskapet Malnes og Endresen og selskapets totalt 234 medarbeidere.

  • Øyvind Zambrano Lie

«Med oppkjøpet tar Multiconsult et nytt skritt mot å bli Norges ledende rådgiver innen bygg- og eiendomsmarkedet og innen VVS, energi og miljøteknikk», skriver selskapet i en pressemelding.

– Jeg er veldig fornøyd med at Erichsen & Horgen nå blir en del av Multiconsult og bidrar til at vi styrker oss på VVS, energi, miljø innenfor alle våre forretningsområder. Vi har en klar målsetning om å ta en ny posisjon i markedet og videreføre de satsningene begge selskap har gjort tidligere. Oppkjøpet er et viktig strategisk steg for å bli Norges ledende innen bygg og eiendom, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult, i meldingen.