gulowsen
Truls Gulowsen, leder for Naturvernforbundet. Foto: Monica Løvdahl / Wikipedia

Frykter den vil få kommuner til å si ja til vindkraft. Fosen Vind forslår avgift basert på spotprisene, Samfunnsbedriftene Energi reagerer på ekstremt kort høringsfrist.

  • Øyvind Zambrano Lie

Som Energiteknikk har omtalt, gjennomfører Skattedirektoratet nå en høring om hvordan den planlagte avgiften på landbasert vindkraft skal utformes. Avgiften skal være moderat, og gå til kommunene. I sitt høringsinnspill advarer Naturvernforbundet mot å innføre avgiften. Forbundet fremholder at vindkraftutbyggingen har bidratt til «betydelige naturinngrep», og at det fortsatt er...
Artikkelen er 816 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.