modell
Fra Vassdragslaboratoriet i Trondheim. Arkivfoto.
Foto: Stein Arne Bakken

Det forskes nå på tiltak for å forbedre sandfangene, slik at stein og grus ikke kommer inn i turbinene.

  • Stein Arne Bakken

[abform_energi]
Med sin masteroppgave på Institutt for bygg og miljøteknikk ved NTNU bidrar Lars Lauvsletten til dette viktige arbeidet. Han har laget en numerisk modell for å teste ulike løsninger for best mulig plassering av ribbene i et lukket sandfang for å hindre at sedimenter blir virvlet opp i hovedstrømmen i...
Artikkelen er 854 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.