boliden odda
Boliden Odda i Hardanger produserer sink, aluminiumfluorid, svovelsyre og anhydritt. Foto: Boliden

Først brukte Statnett to og et halvt år på å søke konsesjon, så brukte RME like lang tid på klagesaken på Statnetts sommel.

  • Øyvind Zambrano Lie

I februar vedtok Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE at Statnett har brutt tilknytningsplikten for Boliden Odda ved at de ikke ga tilbakemelding uten ugrunnet opphold om det var driftsmessig forsvarlig lå øke Bolidens forbruk i Odda i Hardanger. Boliden Odda produserer sink, aluminiumfluorid, svovelsyre og anhydritt. Selskapet ønsker å...
Artikkelen er 790 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.