kraftlinjer gol
Kraftlinjer ved Gol i Hallingdal. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Statnett gikk lenger enn forskriften åpner for i å kreve all tilgjengelig effekt for å hindre strømbrudd. RME støttet Statnetts praksis, og OED endret forskriften.

  • Øyvind Zambrano Lie

Oppdatert med at OED har vedtatt RMEs forslag. Ifølge systemansvarsforskriften (fos) § 12 femte ledd kan Statnett som systemansvarlig «ved driftsforstyrrelser kreve å få benytte all tilgjengelig regulerbar effekt i produksjonsapparatet til å gjenopprette normal drift». I henhold til ordlyden i bestemmelsen kan den kun anvendes dersom det allerede har...
Artikkelen er 620 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.