tonstad
Ortofoto som viser oversikt over kabeltrasé (rød stiplet strek) og planlagt plassering av Tonstad datapark transformatorstasjon (rød firkant) på næringsområdet. Foto: NVE

Får bygge to trafoer på til sammen 300 megavoltampere.

  • Øyvind Zambrano Lie

NVE har gitt Tonstad datapark AS konsesjon til å bygge og drive en transformatorstasjon med to transformatorer, hver med omsetning 150 MVA og ytelse 132/22 kV, to utendørs bryterfelt, og to om lag 500 meter lange jordkabler fra den nye transformatorstasjonen til Ertsmyra transformatorstasjon i Sirdal kommune i Agder.

Tonstad datapark får også konsesjon til å bygge et transformatorbygg med et areal på om lag 300 m2, med et 22 kV-anlegg og tilhørende servicefasiliteter.

For å knytte den nye transformatorstasjonen til Ertsmyra transformatorstasjon, er det nødvendig for Statnett og Agder Energi Nett å gjøre tiltak i sine anlegg der.