støykalkulator
Nettselskapene skal få bedre beregningsverktøy for hvor mye nye, krevende industrielle sluttbrukere støyer på nettet. Foto: AdobeStock/andov

Seks nettselskaper er med på å utvikle et bedre beregningsverktøy for hvor mye nye sluttbrukere kan støye på nettet.

  • Atle Abelsen

REN har i dag et enkelt beregningsverktøy, en overharmonisk kalkulator, som beregner hvor stor kvote en sluttbruker kan generere av overharmonisk støy. Slik støy går ut over kravene til spenningskvalitet satt i Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (fol), som nettselskapene plikter å følge. Men også andre typer forstyrrelser enn overharmoniske...
Artikkelen er 971 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.