stav
Konsernsjef Christian Stav i NTE. Foto: NTE

NTE fikk et underliggende driftsresultat for første halvår på 300 millioner kroner.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det skriver selskapet i en børsmelding. Tilsvarende resultat i fjor var på 281 millioner kroner.

NTE-konsernet avlegger det offisielle regnskapet etter IFRS. Her inngår blant annet urealiserte verdiendringer på kraftkontrakter.

Driftsresultatet etter IFRS ble 146 (352) millioner kroner, mot 352 millioner kroner i første halvår i fjor.

«Urealiserte verdiendringer på derivater er hovedårsaken til forskjellen mellom IFRS og underliggende driftsresultat. Det underliggende driftsresultatet gir et mer presist bilde av den faktiske verdiskapningen i perioden», skriver selskapet i sin resultatrapport.

Konsernets resultat etter skatt etter IFRS ble 38 millioner kroner første halvår, mot 279 millioner kroner samme periode i fjor. Svingninger i kraftpris er hovedårsaken til endringen fra i fjor.

Lite nedbør, samt rehabilitering og bygging av nye kraftstasjoner, ga lavere kraftproduksjon første halvår, 1 766 GWh, mot 2 287 GWh samme periode i fjor. Samtidig var kraftprisene høyere enn i fjor. NTE har sikret deler av kraftproduksjonen, noe som gjør at de underliggende resultatene ikke svinger i takt med kraftprisene.

NTE har hatt vekst i antall strømkunder over tid, og leverer nå strøm til over 84.200 privatkunder, bedrifter og offentlige virksomheter. Det 4.200 kunder flere enn for ett år siden.

Fibervirksomheten fortsetter veksten, og har nå om lag 61.000 fiberkunder i Trøndelag, 6.000 flere enn for et år siden.

– Første halvår 2021 var preget av betydelig vekst og utvikling og det er særlig gledelig at vi får stadig flere kunder i en krevende tid, sier NTEs konsernsjef Christian Stav i meldingen.