kraftlinjer
Svenske kraftlinjer. Illustrasjonsfoto: Leif Jönsson/Mostphotos

Får ikke importert nok kraft fra Sverige.

  • Øyvind Zambrano Lie

En økning i den nordiske vindkraftproduksjonen bidro til at kraftprisen i store deler av Norden ble redusert i uke 33, skriver NVE i sin ukentlige rapport om kraftsituasjonen.

Men de sørlige prisområdene i Norge (NO1, NO2, NO5) opplevde ikke dette i samme grad. Det henger sammen med avgrensninger i utvekslingskapasitet mot de øvrige Norden.

Det er blant annet store avgrensninger mellom Sørøst -Norge (NO1) og Sør-Sverige (SE3). Dette svekker Sørøst-Norge sin mulighet til å importere fra Sør-Sverige (SE3) i de timene kraftprisen er lavere der. Avgrensningene her er forventet å fortsette til midten av november.

Prisene var i snitt 76,6 øre/kWh i sørlige Norge, som er en økning på 7 prosent fra uken før.

Midt-Norge hadde et snitt på 56,0 ører/kWh, som er en reduksjon på 25 prosent. Nord-Norge hadde en pris på 45,2 ører/kWh som er en økning på 42 prosent.

Ved utgangen av uke 33 var fyllingsgraden i norske magasiner 67,8 prosent. Medianverdien for fyllingen på tilsvarende tidspunkt i åra 2001 til 2020 er 80,2 prosent.