mast
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

I andre kvartal 2021 ble det gjennomført 123.000 bytter av strømleverandør, en nedgang på 7 prosent fra samme kvartal i fjor.

  • Øyvind Zambrano Lie

Oppdaterte tall for sluttbrukermarkedet viser den laveste bytteaktiviteten uansett kvartal siden oppstarten av Elhub i mars 2019, skriver NVE i en melding.

I husholdningene ble det gjennomført 114.000 bytter i andre kvartal 2021, en nedgang på 6 prosent fra samme kvartal i 2020.  Næringskundene byttet strømleverandør 9500 ganger, en nedgang på 15 prosent fra i fjor.

Rekordhøy bytteaktivitet i første kvartal 2021 kan ha bidratt til at færre strømkunder hadde behov for å skrifte strømleverandør de påfølgende månedene, skriver NVE. Husholdningskundene byttet strømleverandør omtrent 65.000 færre ganger i andre kvartal sammenlignet med kvartalet før, eller 36 prosent, ifølge direktoratet.

Tilsvarende var det en nedgang i leverandørbytter blant næringskundene, med en nedgang på 13.000 bytter, eller 38 prosent fra kvartalet før. På tross av høye sluttbrukerpriser i andre kvartal 2021, viser tallene fra Elhub ikke tilsvarende høy bytteaktivitet dette kvartalet.

bytter
Figuren viser utviklingen i antall leverandørbytter for husholdningskunder og næringskunder per måned. Illustrasjon: NVE