stjernevatn
Stjernevatn ligger i Alta kommune, på østsiden av Altafjorden innerst i Store Lerresfjorden. Vatnet renner ut i Lerresfjordelva. Foto: Finnmark Kraft

Klaget på avslag på Stjernevatn kraftverk, men OED sto på sitt.

  • Øyvind Zambrano Lie

I juni i fjor fikk Stjernevatn kraftverk i Alta kommune avslag på sin søknad av Olje- og energidepartementet (OED), selv om NVE innstilte på konsesjon. Kraftverket ville bidratt med en årlig kraftproduksjon på om lag 7,8 GWh. Det ville også ført til at Stjernevatn ville blitt regulert med 2 meter....
Artikkelen er 344 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.