ampere
Batteriferjen Ampere, som går over sognefjorden mellom Lavik og Oppedal. Foto: Øyvind Lie

Antall ladestasjoner for ferjer er firedoblet mellom 2019 og 2021. I samme periode økte antall landstrømanlegg fra 92 til 177.

  • Øyvind Zambrano Lie

En kartlegging foretatt av Kystverket viser at det i august 2021 var anlagt 61 dedikerte ladeanlegg for elektriske ferjer i Norge, fordelt på 27 ferjesamband. Dette er 46 flere ladeanlegg sammenlignet med samme periode i 2019, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). Majoriteten av ferjesambandene med dedikerte ladestasjoner ligger på Vestlandet og...
Artikkelen er 178 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.