Rosskrepp
Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

 Høye brenselspriser og svekket hydrologisk balanse trekker opp kraftprisene.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det hydrologiske underskuddet i Norge har økt de siste ukene og lå 11,5 TWh under normal ved utgangen av uke 32. Sammen med høye brenselskostnader på kontinentet bidrar dette til at de norske kraftprisene nå er høye i historisk sammenheng, melder NVE i sin ukentlige rapport om kraftmarkedet.

Den gjennomsnittlige kraftprisen i Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5) var på 71,5 ører/kWh i uke 32. Kraftprisen i Midt-Norge (NO3) var 75 ører/kWh. Man må tilbake til 2010 for å finne høyere ukespris. Planlagt vedlikehold bidro til redusert eksportkapasitet ut av Nord-Norge (NO4) og lavere kraftpris i dette området. Kraftprisen her var 31,8 ører/kWh sist uke, skriver NVE.