ROSSKREPP
Rosskreppfjorden i Sirdal og Valle i Agder var kraftig tappet ned i sommer. Bildet er tatt 2. august i år. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Kraftprisene har steget, produksjonskapasitet er tatt ut for vedlikehold.

  • Øyvind Zambrano Lie

Ved utgangen av uke 31 var fyllingsgraden i norske magasin 68,7 prosent, melder NVE. Medianverdien for fyllingen på tilsvarende tidspunkt for årene 2001-2020 er 77,7 prosent. Høyest magasinfylling hadde Øst-Norge (elspotområde 1) med 79,8 prosent. Vest-Norge (elspotområde 5) hadde lavest fylling med 61,6 prosent. I forrige uke var gjennomsnittsprisen 47,0...
Artikkelen er 234 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.