mast
Illustrasjonsfoto: Statnett

Men det nordiske kapasitetsmarkedet kommer ikke før våren 2022.

  • Øyvind Zambrano Lie

«Tidspunktet for oppstart av nytt nasjonalt aFRR-kapasitetsmarked er noe senere enn tidligere kommunisert, dette kommer fremfor alt av behovet for økt testing for å sikre stabilitet i ny løsning før den tas i drift», skriver Statnett i en melding, og opplyser at markedet kan starte opp i november i år.

Implementeringen av et felles nordisk aFRR-kapasitetsmarked (også kalt sekundærregulering) er imidlertid avhengig av kvaliteten på ny metode for kapasitetsfastsettelse i day-ahead-markedet, den såkalte «flowbased»-metoden, som er under implementering i Norden. «Med bakgrunn i dette forventes ikke idriftsettelse av felles nordisk aFRR-kapasitetsmarked før våren 2022», skriver Statnett i meldingen.

aFRR er automatiske, raske reserver vi aktiverer fra Statnett. Responstiden for aFRR er maksimalt to minutter etter mottatt signal fra transmisjonssystemoperatøren.