Storheia
Bildet viser monteringen av den siste turbinen på Storheia vindpark på Fosen. En ny rapport beregner kostnaden for opprydding til 165 millioner kroner. Foto: Fosen Vind

Manglende krav til planlegging før byggestart gir Norge et dårlig utgangspunkt.

  • Øyvind Zambrano Lie

Oslo Economics og Sweco har laget en rapport for NVE om tilbakeføring av naturområder hvor det er bygget vindkraftverk. Konsesjonene varer i inntil 30 år. Å planlegge for tilbakeføring og restaurering før kraftverket bygges, er ifølge rapporten et hovedpremiss for å lykkes. Men i dag er det ikke noe krav...
Artikkelen er 687 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.