oslo havn
Kranene til containere går på skinner nær kaikanten, og gjør det utfordrende å plassere landstrømutstyret. Foto: Espen Braata/Oslo Havn

Må kjøpe omformerstasjon siden containerskipene går på 60 hertz.

  • Øyvind Zambrano Lie

[abform_energi]
Oslo havn og Cowi planlegger landstrømanlegg for containerskip som etter planen skal stå klart i 2023. Oslo havn er Norges største offentlige gods- og passasjerhavn. Containerhavnen ligger på Sjursjøya ved Ekeberg med 262.000 tjue fots containere (TEU) losset på terminalen i 2020. Det er ventet en sterk økning i gods,...
Artikkelen er 515 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.