Aukrust
Arbeiderpartiets Åsmund Aukrust har stilt energiminister Tina Bru spørsmål om dyr avregning av studentboliger. Foto: Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet ber om unntak fra fellesmåling for studentboliger.

  • Øyvind Zambrano Lie

I et skriftlig spørsmål til energiminister Tina Bru (H) påpeker Arbeiderpartiets Åsmund Aukrust at studentsamskipnadene i dag opplever at netteiere har ulik praksis angående kravet om individuell strømmåling for beboerne. Kravet om individuell strømmåling på hybelnivå medfører økte kostander for studentene som bor i en studentbolig eid av samskipnadene. Kostnadsøkningen...
Artikkelen er 311 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.