småkraft
Illustrasjonsfoto: Øyvind Lie

Ber om at OED lager forskrift som begrenser sertifikatpåslagene. Videre vil foreningen at myndighetene øker kvotene så sertifikatprisen stiger.

  • Øyvind Zambrano Lie

[abform_energi]
I et høringsinnspill om elsertifikatmarkedet påpeker Småkraftforeninga at det er «uheldig at strømselskapene som formidler sertifikatene til kundene tar seg så godt betalt som de gjør, når tanken med sertifikatene har vært at det skal stimulere til fornybar kraftutbygging». Når det ikke er mulig å kunne se hvor stort påslag...
Artikkelen er 352 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.