skålheim kraftverk
Skålheim kraftverk i Vikelva i Kvam herad i Hardanger. Foto: Peltonman

«Grov» minstevannførings-overtredelse, hevder NVE. Vedtaket er basert på feil saksbehandling og lovanvendelse, svarer Skålheim Kraftverk AS.

  • Øyvind Zambrano Lie

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ilagt Skålheim Kraftverk AS et overtredelsesgebyr på 600.000 kroner for å ha unnlatt å slippe minstevannføring tilsvarende alminnelig lavvannføring forbi inntaket til Skålheim kraftverk i Vikelva i Kvam herad i perioden 1. januar 2010 til 26. oktober 2020. Kraftverket ble satt i drift i...
Artikkelen er 940 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.