lista vind
Vindturbin på Lista. Foto: Øyvind Lie

Kritisk til at prissetting av miljøødeleggelser ikke vurderes i Skattedirektoratets forslag, anbefaler effektavgift framfor produksjonsavgift.

  • Øyvind Zambrano Lie

[abform_energi]
Som Energiteknikk har omtalt i flere artikler, har Skattedirektoratet på høring et forslag om innføring av produksjonsavgift for vindkraft. Statistisk sentralbyrå (SSB) kommer i et høringsinnspill med flere kritiske merknader til forslaget. Insentiv til bygging I forslaget som Skattedirektoratet har utarbeidet i samarbeid med NVE vurderes særlig to alternative modeller:...
Artikkelen er 534 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.