dverggås
Dverggås, som Norge har et spesielt ansvar for å beskytte. Foto: Ken Billington/Wikimedia Commons

Hard kritikk fra Reinbeitedistrikt 13 om Skaidi-Lebesby (420 kV), Miljødirektoratet frykter utryddelse av dverggåsa.

  • Øyvind Zambrano Lie

Statnett har sendt konsesjonssøknad til NVE om å få bygge og drifte en ny 420 kV kraftledning fra Skaidi i Hammerfest kommune til ny transformatorstasjon i Adamsfjorddalen i Lebesby kommune. Den nye ledningen vil være ca. 131 kilometer lang, og utelukkende gå som luftledning. Traseen er planlagt å gå i...
Artikkelen er 1301 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.