dammer
I år vil dammene i Øvre Vikvatn og Øvre Skjærlivatn rehabiliteres, mens dammene i Nedre Skjærlivatn rehabiliteres neste år. Foto: TrønderEnergi

TrønderEnergi tar i bruk beltetrasé mellom dammer i Øvre Skjærlivatn for å redusere anleggstiden.

  • Øyvind Zambrano Lie

NVE har godkjent endring av detaljplan for miljø og landskap for rehabilitering av dammer i Øvre Skjærlivatn i Åfjord kommune, etter søknad fra TrønderEnergi. Muligheten for å kjøre beltegående gravemaskin mellom dammene, i tillegg til helikopter, gir mer fleksibilitet ved gjennomføring av anleggsarbeidet. — Hensikten med å bruke beltekjøretøy er...
Artikkelen er 297 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.