Zakariasdam
Zakariasdam i Fjord kommune i Møre og Romsdal. Arkivfoto: Tafjord

Halvårsregnskapet viser et resultat etter skatt på 86 millioner kroner, en økning på 39 millioner kroner fra samme periode i fjor.

  • Øyvind Zambrano Lie

Årsaken til oppgangen er i hovedsak høyere kraftpriser.

Halvårsregnskapet viser at konsernet fikk et driftsresultat på 193 millioner kroner, mot 70 millioner kroner i samme periode i fjor.

Gjennomsnittlig pris i selskapets prisområde (NO3) var i første halvår 35,8 øre pr. kWh, mot 11 øre pr. kWh i første halvår i fjor. Produksjonen i konsernets elleve heleide kraftverk i Fjord og Stranda kommune, samt i tre deleide anlegg i Rauma og Skjåk, ble i første halvår 613 GWh, mot 658 GWh året før.

– Til tross for noe lavere produksjon har kraftprisene ført til at driftsresultatet innen virksomhetsområdet Vannkraft er betydelig styrket. I tillegg har vi hatt en fin resultatfremgang innen virksomhetsområdene Energigjenvinning og Telekom. Dette er gledelig, sier konsernsjef Erik Espeset i en pressemelding.

Virksomhetsområdet Kraftnett viser en liten tilbakegang i forhold til samme periode i fjor.