rosskrepp
Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

Det har ikke vært høyere ukespriser på strøm siden vinteren 2010 og 2011.

  • Øyvind Zambrano Lie

Den gjennomsnittlige ukesprisen i Sør-Norge (NO1, NO2, NO5) ble 85 ører/kWh forrige uke, en økning på ca 11 prosent sammenlignet med uken før, skriver NVE i sin ukentlige rapport om kraftsituasjonen. Økning i kraftprisen på kontinentet og lavt tilsig i Norge bidrar til dette.

Man må tilbake til vinteren i 2010 og 2011 for å finne like høye ukespriser i statistikken.

I Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4) ble den gjennomsnittlige ukesprisen 54,3 ører/kWh. Økt eksportkapasitet ut av Nord-Norge (NO4), samtidig med at flere vannkraftverk var ute til vedlikehold bidro til en økning i kraftprisen i Nord-Norge forrige uke. Dette bidro til at prisforskjellene mellom de nordligste prisområdene i Norge og Sverige forsvant, skriver NVE.

Grunnet planlagt vedlikehold ble kabelen til Nederland tatt ut av drift forrige uke og er forventet tilbake i uke 37

Ved utgangen av uke 34 var fyllingsgraden i norske magasin 66,8 prosent. Gjennom uken gikk magasinfyllingen ned med 0,9 prosentenheter. Medianverdien for fyllingen på tilsvarende tidspunkt for årene 2001-2020 er 81,1 prosent, melder direktoratet.