Rosskrepp
Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

Kraftmagasinene fortsetter å tappes ned.

  • Øyvind Zambrano Lie

Tørt vær og økt kraftforbruk bidro til at ressurssituasjonen i Norge svekket seg ytterligere fra uke 36 til uke 37. Ved utgangen av uke 37 var fyllingsgraden i norske magasin 63,3 prosent. Det er hele 20 prosentpoeng under median

Gjennom uken gikk magasinfyllingen ned med 1,6 prosentenheter.

I de tre sørligste prisområdene ligger nå magasinfyllingen nært eller under historisk minimum for årstiden, skriver NVE i sin ukentlige rapport om kraftsituasjonen.

Utviklingen i den hydrologiske situasjonen, kombinert med økende brensel- og -kvotepriser har bidratt til at den gjennomsnittlige ukesprisen sør i Norge (NO1, NO2, NO5) økte for syvende uke på rad. I uke 37 var den gjennomsnittlige kraftprisen på 113 øre/kWh i de tre sørligste områdene. Dette er den høyeste ukesprisen vi har hatt i sørlige Norge noensinne, skriver NVE.

Kraftprisene i Midt- og Nord-Norge (NO3, NO4) økte også i forrige uke, men ligger fortsatt under prisene i de øvrige Norden. I disse områdene var gjennomsnittlig kraftpris henholdsvis 60 og 56 øre/kWh i uke 37, ifølge direktoratet.

Høyest magasinfylling hadde Nord-Norge (områder 4) med 81,1 prosent, mens Sørvest-Norge (områder 2) hadde lavest fylling med 53,2 prosent, skriver NVE.