tjøme
Nettselskapene kan bli nødt til å ta over klagebehandling og skadeutbetaling etter uforutsette værhendelser dersom forsikringsselskapene vinner fram med sitt krav i Høyesterett. Illustrasjonsbildet er fra et trefall på Tjøme. Foto: Skagerak Energi

Det kan bli dyrt for nettselskapene dersom de pålegges oppgaver som forsikringsselskapene har i dag.

  • Atle Abelsen

Viseadministrerende direktør John Marius Lynne i Elvia AS mener det er en svært viktig sak for nettselskapene og deres sluttkunder som skal vurderes av Høyesterett i januar 2022. – Dersom dommen fra Eidsivating lagmannsrett blir stående, kan det få økonomiske konsekvenser for så vel nettselskapene som våre kunder, advarer han....
Artikkelen er 755 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.