mast
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

«Det siste året har det vært krevende å drifte nettet på Vestlandet, med stadige brudd på driftspolicy og risiko for utfall i størrelsesorden 1000 MW».

  • Øyvind Zambrano Lie

«Dette underbygger at dagens situasjon ikke er driftsmessig forsvarlig og at det er behov for tiltakene fra KVU Bergen og omland for å kunne realisere ny kraftkrevende industri», skriver Statnett i et brev, som besvarer en rekke spørsmål fra Olje- og energidepartementet (OED) om kraftsituasjonen i Bergensområdet. Hovedbildet er ifølge...
Artikkelen er 668 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.