deveggåe
Deveggåe kraftverk ligger i Nore og Ulvdal kommune i Viken fylke. Foto: Peltonman

Småkraft AS har signert avtale om å kjøpe alle aksjene i Deveggåe Kraft AS.

  • Øyvind Zambrano Lie

Deveggåe kraftverk ligger i Nore og Ulvdal kommune i Viken fylke.

Kraftverket utnytter et fall på ca. 378 meter og har en 2,9 MW Pelton-turbin som gir en årlig produksjon på ca. 7,6 GWh, skriver Småkraft AS i en pressemelding.

Kraftverket ble satt i drift i 2011.

Også for dette kraftverket benyttes Småkrafts vanlige modell, der grunneierne selv beholder fallrettighetene og Småkraft leier retten til å utnytte fallet en gitt periode.

Når falleieavtalen går ut, vil grunneierne kunne overta kraftverket og selv drifte det videre.