ever given
Containerskipet Ever Given, som sto fast i Suez-kanalen i sommer, er en av årsakene til at arbeidet med idriftsettelsen av Raggovidda 2 går senere enn planlagt. Foto: Pierre Markuse/Wikimedia Commons

Fikk ikke kai-godkjenning i tide, turbin-forsendelsen ble forsinket på grunn av Suez-problemene, nå søker Varanger Kraft om utsatt frist for idriftsettelse til 2022.

  • Øyvind Zambrano Lie

Vi har skrevet mye om Raggovidda 3 sin kamp for å få utsatt frist for idriftsettelse, en kamp som ble kronet med seier i juni. Men nå viser det seg at også byggetrinn 2 på Raggovidda, på 52 MW, sliter med idriftsettelsesfristen. I henhold til anleggskonsesjonen skulle byggetrinn 2 vært...
Artikkelen er 656 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.