nakstad
Enova-sjef Nils Kristian Nakstad får meg seg 27 personer i referansegruppa for strømnettutvalget. Foto: Enova

Hele 27 personer skal delta i konsultasjonsmøter med Nils Kristian Nakstad.

  • Øyvind Zambrano Lie

I juni satte regjeringen ned et utvalg som skal se på utviklingen av strømnettet. Utvalget skal særlig se på tre overordnede problemstillinger: Tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg; prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med stor usikkerhet...
Artikkelen er 135 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.